Wildeman Storage & Logistics beschikt over twee locaties waar verpakte gevaarlijke stoffen kunnen worden opgeslagen. De eerste locatie bevindt zich op het Chemiepark Delfzijl. Deze locatie beschikt over een opslagloods, verdeeld in 2 compartimenten, van in totaal 3.000 m² voor de opslag van pallets met producten/goederen. Daarnaast hebben we een locatie in Hoogezand. Deze locatie beschikt over een opslagloods met 2 compartimenten voor de opslag van stoffen met een totale capaciteit van 3.200 palletplaatsen. Tevens kunnen in een aparte ruimte circa 15.000 pallets met goederen opgeslagen worden.

 

Vergund zijn de volgende ADR klassen:

  • ADR 2 (spuitbussen)
  • ADR 3 (brandbare vloeistoffen)
  • ADR 4.2 (voor zelfontbranding vatbare stoffen)
  • ADR 6.1 (giftige stof)
  • ADR 8 (bijtende stof)
  • ADR 9 (overige gevaarlijke stoffen)
  • Ongevaarlijke stoffen

 

Als u ervoor kiest om uw goederen op te slaan bij J. Wildeman Storage & Logistics krijgt u toegang tot het Warehouse Management System. Hierin kunt u real-time uw voorraden inzien. Daarnaast werken wij met een efficiënt orderproces. Alle orders worden middels een scanning systeem gepickt. Hierdoor is de kans op fouten nihil en ontzorgen we u als klant. Indien gewenst kunnen we ook de logistiek van uw goederen voor u verzorgen.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.