J. Wildeman Storage & Logistics beschikt over een locatie waar verpakte gevaarlijke stoffen kunnen worden opgeslagen. Deze locatie beschikt over een geïsoleerde opslagloods van 3.000 m², verdeeld in 2 compartimenten welke geschikt zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen conform PGS 15. Voor het efficiënt laden en lossen van vrachtwagens is een auto verlaadkuil gerealiseerd en voor een eventuele blussing is een automatische CO2 blusinstallatie geïnstalleerd.

Vergund zijn de volgende ADR klassen:

 • ADR 2 (spuitbussen)
 • ADR 3 (brandbare vloeistoffen)
 • ADR 4.2 (voor zelfontbranding vatbare stoffen)
 • ADR 6.1 (giftige stof)
 • ADR 8 (bijtende stof)
 • ADR 9 (overige gevaarlijke stoffen)
 • Ongevaarlijke stoffen

Om een zo veilig mogelijke opslag te waarborgen, beschikt onze loods op het Chemiepark Delfzijl over de volgende voorzieningen:

 • CO2 blusinstallatie
 • Vloeistofdichte vloeren
 • Productopvang
 • Brandwerende scheiding

Als u ervoor kiest om uw goederen op te slaan bij J. Wildeman Storage & Logistics krijgt u toegang tot het Warehouse Management System (WMS). Hierin kunt u real-time uw voorraden en orders inzien en deze informatie koppelen aan bijvoorbeeld SAP. Daarnaast werken wij met een efficiënt orderproces. Alle orders worden middels een scansysteem gepickt. Hierdoor is de kans op fouten nihil en ontzorgen we u als klant. Indien gewenst kunnen we ook de logistiek van uw goederen voor u verzorgen.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.