J. Wildeman Storage & Logistics beschikt over twee locaties waar verpakte gevaarlijke stoffen kunnen worden opgeslagen. Naast de locatie op het Chemiepark Delfzijl hebben we een locatie in Hoogezand welke beschikt over een geïsoleerde opslagloods met 2 compartimenten voor de opslag van gevaarlijke stoffen conform PGS 15 (met name spuitbussen) met een totale capaciteit van 3.200 palletplaatsen. Tevens kunnen in een aparte ruimte circa 20.000 pallets met ongevaarlijke goederen opgeslagen worden. Deze capaciteit zal in 2022 uitgebreid worden naar een totaal van circa 10.200 palletplaatsen voor gevaarlijke stoffen en een totaal van circa 40.000 palletplaatsen voor ongevaarlijke stoffen.

Vergund zijn de volgende ADR klassen:

 • ADR 2 (spuitbussen)
 • ADR 3 (brandbare vloeistoffen)
 • ADR 4.2 (voor zelfontbranding vatbare stoffen)
 • ADR 6.1 (giftige stof)
 • ADR 8 (bijtende stof)
 • ADR 9 (overige gevaarlijke stoffen)
 • Ongevaarlijke stoffen

Om een zo veilig mogelijke opslag te waarborgen, beschikt onze loods in Hoogezand over de volgende voorzieningen:

 • Sprinkler blusinstallatie
 • Vloeistofdichte vloeren
 • Productopvang
 • Brandwerende scheiding

Als u ervoor kiest om uw goederen op te slaan bij J. Wildeman Storage & Logistics krijgt u toegang tot het Warehouse Management System (WMS). Hierin kunt u real-time uw voorraden en orders inzien en deze informatie koppelen aan bijvoorbeeld SAP. Daarnaast werken wij met een efficiënt orderproces. Alle orders worden middels een scansysteem gepickt. Hierdoor is de kans op fouten nihil en ontzorgen we u als klant. Indien gewenst kunnen we ook het transport van uw goederen verzorgen.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.